Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

O nas


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku, kształcąca na jednolitych studiach magisterskich – kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) na ponad  20 kierunkach studiów.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na 10 kierunkach politechnicznych oraz jednym ekonomicznym (logistyka ekonomiczna), na poziomie jednolitych studiów magisterskich zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według modelu studiów wojskowych, który obejmuje kształcenie ogólne oraz wojskowe przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci studiów cywilnych WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych w WAT mają  z góry zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych w programie Erasmus + oraz uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point oraz Annapolis w USA.

W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, kursy. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.


STUDIA WOJSKOWE

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie, trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (magistra - po logistyce ekonomicznej) oraz stopnia wojskowego podporucznika.  Absolwent studiów wojskowych będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Proces rekrutacji na studia wojskowe

Kierunki studiów wojskowych

Czym się różnią studia wojskowe od cywilnych

Podstawowe szkolenie wojskowe

Życie studenta wojskowego


STUDIA  CYWILNE

Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON. Studia I stopnia na kierunkach licencjackich, tj. bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zrządzanie - trwają 6 semestrów. Na pozostałych kierunkach, które są kierunkami inżynierskimi, studia cywilne I stopnia trwają 7 semestrów. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów - średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Proces rekrutacja na studia cywilne I stopnia

Proces rekrutacja na studia II stopnia

Kierunki studiów cywilnych

Wymagania rekrutacyjneOdwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z Wojskową Akademią Techniczną !

Facebook   YouTube   Twitter   Instagram

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Ochrona ludności i infrastruktury
Bezpieczeństwo informacyjne
Analiza danych w bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo euroatlantyckie
Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego


Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
Biocybernetyka
Elektronika biomedyczna
Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej


Biogospodarka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Budownictwo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Budownictwo zrównoważone
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Chemia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
materiały wybuchowe i pirotechnika
materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne


Chemia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Elektronika i telekomunikacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
inżynieria systemów bezpieczeństwa
systemy cyfrowe
systemy informacyjno-pomiarowe
systemy radioelektroniczne
systemy teledetekcyjne
systemy teleinformatyczne
systemy telekomunikacyjne


Elektronika i telekomunikacja
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister